פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Hosting

Having an issue with your site?

 Email

Email issues? Cannot send mail, cannot recieve maill? Too much spam?

 DSL

Slow DSL? No DSL?

 Dialup

PPP issues? Cannot connect?

 Other

Any other issue not listed which you are looking for help